top of page

Campagnes

Samenwerking & innovatie

Ontwikkeling van de gemeenschap

We zien elke uitdaging als een mogelijkheid en dit initiatief helpt ons ervoor te zorgen dat onze partners beter voorbereid zijn om de unieke situaties waarin ze zich bevinden, te beheren. We investeren in een innovatieve aanpak die onze gemeenschap sterker maakt en de ondersteuning biedt die het nodig heeft, wanneer ze het nodig heeft.

Ondersteunende diensten

Door middel van ons/onze Ondersteunende diensten, hebben we het potentieel om een echte en positieve verandering in de gemeenschap te bewerkstelligen. Dit is bij Education Girls een van onze belangrijkste aandachtsgebieden en de basis van het grote succes van ons/onze Vrouwen empowerment non-profit organisatie. Neem vandaag contact met ons op om te weten hoe jij kunt helpen met dit programma.

Onderwijs en ondersteuning

De meeste van onze inspanningen met betrekking tot dit programma omvatten het bestuderen van nieuwe benaderingen en het ontwikkelen van innovatieve manieren om ze te implementeren. We evalueren ons succes op dit gebied door kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te verzamelen en die informatie te gebruiken om verschuivingen en veranderingen door te voeren in onze maatregelen aan de basis.

bottom of page